തൊഴിലില്ലായ്മ റിപ്പോര്‍ട്ട് പൂഴ്ത്തിവച്ചതിന് പിന്നാലെ മുദ്ര തൊഴില്‍ സര്‍വേയും പൂഴ്ത്തി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: നാഷണല്‍ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ ഓഫീസിന്റെ തൊഴിലില്ലായ്മ റിപ്പോര്‍ട്ട് പൂഴ്ത്തിവച്ചതിന് പിന്നാലെ മുദ്ര തൊഴില്‍