പ്രളയസെസ്;വ്യാപാര മേഖലക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി, ടി നസിറുദ്ദീന്‍

തിരുവനന്തപുരം: വ്യാപാരമേഖലക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി പ്രളയസെസ്. പ്രളയാനന്തര പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന് തുക സമാഹരിക്കാന്‍ കേരളത്തില്‍