ഇത് സത്യമോ മിഥ്യയോ? വൈറലായി ഇന്‍സ്റ്റയിലെ മെസ്സി മാജിക് (വീഡിയോ)

ലയണല്‍ മെസ്സി മരണമാസ്സ്. ഇത്തവണ വൈറലായത് ഇന്‍സ്റ്റയിലെ മാജിക്ക് കിക്ക്. ഇത് യാഥാര്‍ഥ്യമോ