പഠിച്ചിറങ്ങിയകാലത്തെ അതേ തീപ്പൊരിയാണ് താനിന്നുമെന്ന് ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി തെളിയിച്ച് രേണു

ഇടുക്കി:ടിവി അനുപമ, ചൈത്ര തെരെസ ജോണ്‍ ഇവരെല്ലാം ഒരെ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയവരാണ്.ഇപ്പോള്‍