‘സേവ് ലുട്ടാപ്പി’ അലയൊലികള്‍ കേരളം കടന്ന് ന്യൂസിലാന്‍ഡില്‍ വരെ

ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: കേരളം കടന്ന് ന്യൂസിലാന്‍ഡില്‍ വരെ പിടിയുള്ള ആളായി ലുട്ടാപ്പി വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ-ന്യൂസീലന്‍ഡ്