നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മഞ്ഞപ്പട

കൊച്ചി ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ നാണക്കേടിന്റെ ഒരു റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം