ടൂറിസ്റ്റ് ബസില്‍ അലങ്കാരങ്ങള്‍ വേണ്ടെന്നത് ഒടുവില്‍ ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചു

കൊച്ചി:കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓടുന്ന സ്വകാര്യ ടൂറിസ്റ്റ്ബസുകളില്‍ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ലൈറ്റുകളും അതീവ്ര ശബ്ദസംവിധാനവും ബോഡിയുടെ വശങ്ങളില്‍

സിനിമാതാരങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററുകളും ബഹുവര്‍ണ ചിത്രപ്പണികളുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്ക് ഇനി എട്ടിന്റെ പണി

തിരുവനന്തപുരം: ചെവി പൊട്ടുന്ന ശബ്ദസംവിധാനങ്ങളും ലേസര്‍ ലൈറ്റുകളും ഘടിപ്പിച്ച ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന